Tel: 0731 911 443
 
Punct de lucru: Bancu, județul Harghita
 
 
 
 
 
Programe pt. comunitate

Asociaţia NaturClean pe lângă serviciile sale de întreţinere a pădurilor şi păşunilor doreşte să iniţieze şi să organizeze activităţi şi programe care promovează participarea activă a comunităţii în cele trei domenii pe care le considerăm esenţiale: FAMILIA, NATURA ŞI COMUNITATEA LOCALĂ.

Programele noastre vor fi destinate tuturor generaţiilor, de la copii până la seniori, şi vor avea caracter educativ ca să formăm împreună o cumunitate puternică unde este bine să trăim. Suntem convinşi de faptul că omul îşi poate atinge ţelurile şi acasă, dar pentru acest lucru pe lângă vointă este nevoie şi de formare profesională şi personală continuă. Adică de învăţare.

Obiectivele noastre dorim să le atingem pe de-o parte din proiecte cu finanţare nerambursabilă, iar pe de altă parte din veniturile generate de serviciile noastre proprii cu ajutorul Dumneavoastră, cu participarea pro-activă a comunităţii.