Tel: 0731 911 443
 
Punct de lucru: Bancu, județul Harghita
 
 
 
 
 
Despre noi

Scopul principal al Asociației NaturClean este dezvoltarea și promovarea economiei sociale, sprijinirea inițiativelor locale care contribuie la dezoltarea rurală și implicit a comunității locale.

Prin activitățile sale asociația dorește să se implice în viața comunitară prin crearea de locuri de muncă și prin educație și formare a adulților și a tineretului. Serviciile principale ale Asociației NaturClean pornesc de la necesitățile locale și de la specificitățile locului unde își desfășoară activitatea.

Astfel cele două servicii pricipale oferite sunt curățarea pășunilor și curățarea terenului după exploatarea forestieră. Planurile de viitor ale asociației includ și valorificarea și prelucrarea biomasei lemnoase obținute de pe urma serviciilor de curățare. Clienții noștri principali sunt firmele de exploatări fortestiere și composesoratele care dețin păduri și pășuni în zonă, pentru serviciile de curățare, iar potențialii clienți pentru valorificare, instituții sau chiar persoane fizice.

Asociația își propune ca în următoarea perioadă să-și dezvolte serviciile și astfel să crească capacitatea de ocupare pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile din comunitățile locale.